• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch lát Cotto kem vàng

MSP: CT 06C

Chi tiết khác:  

Mã hiệu Kích thước   (mm) Khối lượng (kg/viên) Số lượng
sử dụng (viên/kg)
Giá bán (đồng) Ghi chú                                   
CT06C3  300x300x12 2.15 11    
CT06C4 400x400x14 4.4 6    
CT06C5 400x400x14 6.9 4