• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch lát Cotto đỏ đậm

MSP: CT 06B

Chi tiết khác:

Mã hiệu Kích thước (mm) Khối lượng (kg/v) Số lượng sử dụng (v/m2) Giá bán (đồng)                                                  
CT06B3 300x300x12 2.15 11      
CT06B4 400x400x14 4.4 6    
CT06B5 500x500x14 6.9 4