• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch thẻ ốp tường kem vàng

MSP: CT01C

Chi tiết khác:

 

Kích thước (mm): 60x240x9

Trọng lượng (kg/v): 0,26

Số lượng sử dụng (v/m2): 70