• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch ốp tường đỏ đậm

MSP: CT01B

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 60x240x9

Trọng lượng (kg/m2): 18

Số lượng sử dụng (v/m2):  70