• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch ốp tường đen nâu

MSP: CT01CH

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 60x240x9

Trọng lượng (kg/m2): 18

Số lượng sử dụng (v/m2):  70