• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch bậc thềm đỏ lợt

MSP: CT09L

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 300x300x13 ; 400x300x14

Trọng lượng (kg / v): 2,6 ; 3.3

Số lượng sử dụng (v / m): 3,33 ; 2.5