• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch cổ bậc thềm màu kem

MSP: CT10

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 300x100x12

Trọng lượng (kg / v): 0,8

Số lượng sử dụng (v / m): 3,33