• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói con sò

MSP: M06

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 250x150x12

Trọng lượng (kg/v): 1,0

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 65