• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói màn chữ thọ

MSP: M48

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 190x150x12

Trọng lượng (kg/v): 0,8

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 35