• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc nhỏ

MSP: M24

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 200x100x8

Trọng lượng (kg / v): 0,65

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v / md): 5