• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói mũi hài nhỏ

MSP: DN01

Chi tiết khác:

 

Kích thước (mm): 150x150x11

Trọng lượng (kg / v): 0,45

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v / m 2 ): 85
Giá bán: 3,800đ/v