• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói mũi hài to

MSP: DN02

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 270x200x15

Trọng lượng (kg / v): 1,6

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v / m 2 ): 40
Giá bán: 10,800đ/v