• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói vảy cá to

MSP: DN04

Chi tiết khác:

 

Kích thước (mm): 260x260x12

Trọng lượng (kg / v): 1,1

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v / m 2 ): 65
Giá bán: 6000đ/v