• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói con sò

MSP: DN06

Chi tiết khác:

 

Kích thước (mm): 250x150x12

Trọng lượng (kg/v): 1,5

Số lượng sử dụng (v/m2): 65
Giá bán: 6,900đ/v