• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói 22

MSP: DN22

Chi tiết khác:

 

Trọng lượng: 1.9 kg 
Kích thước: 337 x 212 x 11 mm 
Thông số khác: 22 viên / m2

Giá bán :   9,5 00 đ / v