• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc lớn

MSP: DN11

Chi tiết khác:

 

Trọng lượng: 2.5 kg 
Kích thước: 380 x 193 x 15 mm 
Thông số khác: 3.3 viên / m

Giá tham khảo: 26.000 đ/v