• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói 20

MSP: DN14

Chi tiết khác:

 

Kích thước: 360x230x12 mm (20v/m2)

Trọng lượng: 2.7 kg/v

Giá tham khảo: