• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch bánh ú

MSP: DN17

Chi tiết khác:

Kích thước: 200x200x60 mm (25v/m2)

Trọng lượng: 2.6 kg/v

Giá bán : 10,200 đ/v