• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch chữ U

MSP: DN18

Chi tiết khác:

Kích thước: 200x200x75 mm (25v/m2)

Trọng lượng: 2,2 kg/v

Giá bán : 7.500 đ/v