• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch Hourdis

MSP: DN19

Chi tiết khác:

Trọng lượng: 8.5 kg 
Kích thước: 400 x 250 x 150 mm 
Thông số khác: 10 viên /m2

Giá bán : 25.000 đ/v