• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch bông gió

MSP: DN20

Chi tiết khác:

Kích thước: 200x200x60 mm

Trọng lượng: 2.15 kg/v

Giá bán : 10.000đ/v