• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch tàu có chân

MSP: DN21

Chi tiết khác:

Kích thước: 300x300x25 mm (11v/m2)

Trọng lượng: 3.5 kg/v

Gía bán : 9.900 đ/v