• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch tàu không chân

MSP: DN22

Chi tiết khác:

Kích thước: 300x300x20 mm (11v/m2)

Trọng lượng: 3.5 kg/v

Giá bán : 11.000 đ/v