• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch bậc thềm

MSP: DN23

Chi tiết khác:

Kích thước: 300x355x17 mm (3.3v/md)

Trọng lượng: 3.5 kg
Giá bán: