• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch tàu lá dừa

MSP: DN24

Chi tiết khác:

Kích thước: 300x300x20 mm (11v/m2)

Trọng lượng: 3.5 kg/m2

Giá tham khảo: 11.000 đ/v