• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch tàu caro

MSP: DN25

Chi tiết khác:

Kích thước: 200x200x20 mm

Trọng lượng: 2.15 kg/v

Giá bán: 6.000 đ/v