• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói vảy cá nhỏ

MSP: MX03

Chi tiết khác: Kích thước (mm): 260x160x12
Số lượng sử dụng (v/m2):90

Giá bán: 4,500đ