• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc nhỏ

MSP: MX09

Chi tiết khác:

Hãng Sản Xuất Mỹ xuân Company
Kích thước 5 viên/m dài
Trọng lượng 0.5 kg

Giá bán : 5.600 đ/v