• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói chạc 4

MSP: MX15

Chi tiết khác:

Kích thước: 434 x 434 x 15 mm

Trọng lượng: 5.8 kg/v

Giá tham khảo: 100.000 đ/v