• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch bánh ú

MSP: MX17

Chi tiết khác:

Kích thước: 200x200x75 mm (25v/m2)

Trọng lượng: 2,2 kg/v

Giá tham khảo: 10,00 đ/v