• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói 22 tráng men

MSP: MX18

Chi tiết khác:

Hãng Sản Xuất: Mỹ xuân Company
Kích thước: 22 viên/m2
Màu sắc; Đỏ, Xanh, da lươn
Trọng lượng: 2.2kg
Giá tham khảo: 29.000 đ/v