• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói mắt rồng tráng men

MSP: MX22

Chi tiết khác:

Hãng Sản Xuất Mỹ xuân Company
Kích thước 140 viên/m2
Trọng lượng 0.5 kg

Giá tham khảo: 11.000 đ/v