• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc to tráng men

MSP: MX24

Chi tiết khác:

Hãng Sản Xuất: Mỹ xuân Company
Kích thước: 3.3 viên/m dài
Trọng lượng: 3.0 kg

Giá tham khảo: 45.000 đ/v