• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói 22

MSP: DV10

Chi tiết khác: Kích thước 340x200x13 (mm)
Cân nặng  2 kg/viên

Giá bán: 11,000đ/viên