• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc tiểu

MSP: DV11

Chi tiết khác:
Kích thước : 200 x 100 x 9 mm (mm)
Cân nặng: 0.45 Kg/viên

Giá bán: 9,000đ/viên