• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc to

MSP: DV12

Chi tiết khác: Kích thước :  340 x 170 x 15 mm (mm)
Cân nặng    : 3 Kg/viên

Giá bán        : 20,000đ/viên