• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói hài to

MSP: DV13

Chi tiết khác: Kích thước : 270 x 200 x 15 (mm)
Cân nặng  : 1.60 Kg/viên

Giá bán:       8,000đ/viên