• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói màu xanh lá

MSP: S05-I

Chi tiết khác:

Kích thước ngói 424 x 336mm
Kích thước sau khi lợp 363 x 303mm
Định lượng cho 1m2 ~9 viên/m2
Trọng lượng 1 viên 3,8 ± 5% kg/viên
Tiêu chuẩn phù hợp JIS A5402: 2002
TCVN 1453: 1986
TCVN 4313: 1995

Giá tham khảo: 13.000 đ/v