• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói phẳng màu đỏ tươi

MSP: S07-P

Chi tiết khác: Kích thước ngói : 424x334mm
Kích thước sau khi lợp : 364x303mm
Định lượng cho 1m2: ~9,1v/m2
Khối lượng 1 viên: ~4,5Kg

Giá bán : 17,000đ/v