• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói màu nâu Socola

MSP: R13

Chi tiết khác:  Kích thước ngói trước khi lợp: 425 x 340 mm
Kích thước ngói sau khi lợp: 360 x 310 mm
Trọng lượng: 3,8 kg +/-0.2kg/viên

Giá bán : 14,000đ/v