• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói men màu đỏ

MSP: M01

Chi tiết khác:

Kích thước toàn bộ: 400 x 305 mm

  • Độ dốc tối thiểu: 17 độ, tối đa: 90 độ, tối ưu: 30 - 35 độ
  • Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm
  • Khoảng cách mè cho phép: 320 - 340 mm
  • Số lượng viên/m2: 9.8 ->10,2 viên
  • Trọng lượng xấp xỉ  2,5 kg/viên
  • Giá tham khảo: 15.500 đ/v