• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Đá giả cổ trắng muối

MSP: DA01

Chi tiết khác: Đá giả cổ trắng muối 10x20 cm (50 viên/m2)
Giá bán:175,000đ/m2
Đá giả cổ trắng muối 7x20 cm (70 viên/m2)
Giá bán:175,000đ/2