• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Đá bóc trắng sữa

MSP: DA09

Chi tiết khác: Kích thước           :  5×20 – 10×20mm
Số lượng sử dụng :  100v/m2 - 50v/m2

Giá bán                 : 175.000đ /m2