• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gốm 2 màu không vát cạnh

MSP: G01

Chi tiết khác: Kích thước: 7x20 cm
Số lượng: 70v/m2