• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch con sâu mờ

MSP: T03

Chi tiết khác: Kích thước : 115x230x55mm
Số lượng sử dụng : 36 viên/m2
Giá bán : 95,000 đ/m2