• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch chữ I

MSP: T04

Chi tiết khác: Kích thước : 165x195x55mm
Số lượng sử dụng : 36 viên/m2
Giá bán : 95,000đ/m2