• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch số 8

MSP: T05

Chi tiết khác: Kích thước : 200x400x65mm
Số lượng sử dụng : 12,5 viên/m2
Giá bán : 15,000đ/viên