• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch lát nền

MSP: PE 1525 (nhám)

Chi tiết khác: Kích thước : 600x600mm
Số lượng sử dụng : 1 thùng = 1,44m2= 4 viên