• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch ốp tường

MSP: PD 9970 9971 9972

Chi tiết khác: Kích thước :300x600mm
Số luoengj sử dụng : 5.5v/m2