• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Chậu rửa đặt bàn

MSP: LT710CS

Chi tiết khác:

Mã sản phẩm : LT710CS
Tên sản phẩm : Chậu Rửa đặt trên bàn
Kích thước : 500x450x70 mm
Màu sắc : Màu trắng